Email : zahrady@zahrady-e.cz Telefon : 603 195 476 Adresa : Údrnice 21, 507 23 Údrnice
Návrh zahrad

Postup tvorby návrhu zahrad

Při návrhu zahrady postupujeme systematicky tak, aby byly maximálně naplněny očekávání a potřeby klienta. Tvorba návrhu prochází několika fázemi a schvalovacími procesy ze strany klienta.

1. Základní studie

Na první schůzce je pro nás nejdůležitější zjistit, co zákazník od zahrady očekává, jaké jsou jeho představy, životní styl, potřeby a v neposlední řadě cenové požadavky nebo možnosti. Po zjištění těchto důležitých informací následuje hodnocení, focení a měření samotné zahrady. V této fázi se se zákazníkem domlouváme na rozsahu prací a vytváříme odhad finální ceny.

2. Zahradně architektonické řešení (ZAŘ)

Na základě nacítění zákazníka a získaných rozměrů zahrady nakreslíme ZAŘ. Jedná se o půdorys zahrady, kde je zákazníkovi představeno uspořádání jednotlivých ploch a prvků v zahradě.

Ilustrační obrázek návrh zahrady
Ilustrační obrázek skica zahrady

3. Osazovací plán (seznam rostlin)

Osazovací plán je hlavní částí návrhu zahrady. Jedná se o detailněji rozpracovaný půdorys zahrady, kde jsou zakrasleny konkrétní rostliny do rastrové sítě, která umožňuje snadnou orientaci i pro laika, kam kterou rostlinu zasadit. Každá rostlina v tomto plánu má své číslo, které je uvedené i v seznamu rostlin s názvem rostliny.

Náhledy, jak může vypadat námi vytvořený osazovací plán.

Ilustrační obrázek osazovacího plánu
Ilustrační obrázek osazovacího plánu

4. 3D vizualizace zahrady

Další součást návrhu zahrady jsou náhledy ve 3D, realisticky znázorňující budoucí vzhled zahrady.

Ilustrační obrázek 3D vizualizace zahrady
Ilustrační obrázek 3D vizualizace zahrady
Návrh zahrad

Jak probíhá platba za návrh zahrady

První schůzka, ze které vychází základní studie, je bezplatná. Na druhé schůzce Vám představíme ZAŘ. Po schválení ZAŘ je vyúčtována 1/2 domluvené ceny návrhu zahrady. Na třetí schůzce Vám předáme kompletní projekt a vyúčtujeme zbytek ceny.

Cena za návrh zahrady

Od 18 000 Kč. Cena návrhu zahrady se odvíjí od velikosti zahrady, náročnosti pozemku a náročnosti zákazníka.